BSA - Logo LIGGEND WIT

Omringd door idioten? Of gewoon mensen die anders communiceren…

Kun je DISC en Life Orientations® met elkaar vergelijken?

Binnen organisaties wordt er veel gebruik gemaakt van testen of assessments over gedrag. Denk aan Big Five, MTBI®, DISC en Life Orientations® (LIFO). Veel van deze assessments zijn gebaseerd op de persoonlijkheidstype-theorie van Carl Jung en geven inzicht in jouw eigen gedrag en dat van anderen. Ze kijken dus niet naar je persoonlijkheid, maar naar je gedrag in verschillende situaties. Ze helpen organisaties om meer inzicht te krijgen of je past bij de organisatie en/of het team.

In dit blog nemen we je graag mee in het kleurendenken en dan in het bijzonder het vergelijk tussen de LIFO® en de DISC-methode. DISC is namelijk wat algemener bekend dan Life Orientations® en aangezien wij binnen BSA met LIFO® werken, geeft dit blog meer inzicht in beide methodes, de gelijkenissen en de verschillen.

Wat is de Life Orientations® (LIFO) methode?

Lifo Orientations is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd model dat een beeld geeft over hoe jij en anderen zich gedragen. Het kijkt naar jouw gedragsvoorkeuren in een normale of stabiele situatie én geeft je inzicht in hoe je gedrag verandert in een stressvolle situatie.

De methode is specifiek ontwikkeld voor het bedrijfsleven en geeft je op pragmatische wijze handvaten hoe je je gedrag vormgeeft in je handelen en in contact met anderen. LIFO® heeft 4 gedragsstijlen ontwikkeld, waarbij iedereen van iedere stijl wel één of meerdere kenmerken heeft. Normaal gesproken heb je echter een voorkeursgedragsstijl, een hulpstijl en zelfs een minst geprefereerde gedragsstijl.

Je voorkeuren in gedragsstijlen hangen af van drie elementen; je waarden, je behoeftes en je doelen. Hierbij stelt LIFO® je drie vragen:

  • Wat vind je belangrijk om na te streven?
  • Wat wil jij ervaren in contact met anderen?
  • Hoe wil jij dat de ander jou ervaart?
lifo-life-orientations-disc-kleurdenken-omringd-door-idioten-bsa

De antwoorden op deze vragen worden vertaald naar jouw neiging in je gedrag. En vanuit daar komen er vier gedragsstijlen naar voren. De vier stijlen die worden gehanteerd zijn:

  • Groen: Steungevend of opgevend (gebaseerd op overtuigingen)
  • Rood: Beheersend of overheersend (gebaseerd op actief sturen)
  • Blauw: Behoudend of afhoudend (gebaseerd op rationale afwegingen)
  • Geel: Meegevend of weggevend (gebaseerd op mensen verbinden)

Wat is de DISC-methode?

Het DISC-model is eveneens gebaseerd op de theorie van Jung. Dit heeft Marston doorvertaald naar een assessment wat gebruikt wordt voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. DISC brengt gedragsvoorkeuren en communicatievoorkeuren in kaart. Het geeft inzicht in zichtbaar gedrag. Bij een DISC-rapportage krijg je inzicht in jouw persoonlijke gedragsstijl en je gedragsstijl in je werkomgeving.

Binnen het DISC-model wordt er gekeken naar 2 waarneembare assen, namelijk taakgericht versus mensgericht en introvert versus extrovert. Iemand die taakgericht is beslist op basis van zijn hoofd en argumenten die geleverd kunnen worden. Het gaat dus meer om logica in plaats op de relatie.

Iemand die mensgericht is beslist meer met zijn hart. Je gevoel bepaalt je actie en de focus ligt meer op de relatie(s). Iemand die introverter is geeft voorkeur aan een-op-een contact en haalt energie uit afzondering. Je kan ze zien als voorzichtig en beschouwend. Iemand die extraverter is haalt energie uit interactie met anderen. Vaak handelen ze eerst alvorens ze denken. Ze zoeken graag contact op met anderen.

Op basis van deze twee assen komen er 4 kwadranten of gedragsstijlen naar voren.

Je hebt alle vier de stijlen in meer of mindere mate in je. Dit betekent dat een hoge waarde op een gedragsstijl iets zegt, maar dat ook een lage waarde een belangrijke betekenis heeft. Het belangrijkste is om je te realiseren dat bepaalde gedragsstijlen in de ene situatie nuttiger zijn dan in de andere. En daar kun je gebruik van maken.

disc-vs-lifo-life-orientations-kleurdenken-omringd-door-idioten-bsa

Wat hebben Life Orientations® en DISC gemeen?

Kleurendenken

Zowel Life Orientations als DISC zijn gebaseerd op 4 kleuren; rood; blauw; groen en geel. De algemene richting van de 4 kleuren of gedragsstijlen komt redelijk overeen. Toch is er een andere verdieping aan de kleuren/gedragsstijlen gegeven.

Weergave van gedragsstijlen

Zowel DISC als LIFO geven je een percentage van de totaalscore die te behalen valt voor elke gedragsstijl. Ook geven ze beide uitleg over een hoge score en een lage score.

Gedrag

Zowel LIFO als DISC zijn geen persoonlijkheidstest, maar kijken naar je gedrag door middel van persoonlijke analyse. Beide gaan dus niet over jou als persoon, maar over je gedrag. Gedrag dat ook nog afhangt van een situatie of team. Beide methodes ervanuit dat je alle gedragsstijlen bezit en een voorkeur hebt voor één of meerdere gedragsstijlen. Ook geven beide methodes je inzicht in de positieve en mogelijke negatieve uiting van het gedrag.

Doel

Zowel DISC als Life Orientations hebben als doel om je inzicht te geven in je gedrag en je voorkeuren daarin. Beide methodes kunnen je ook helpen om inzicht te krijgen in het voorkeursgedrag van anderen en kunnen je helpen om hierop in te spelen. Als laatste kunnen beide methodes jou en je team of organisatie helpen om beter samen te werken. Door één methode of ‘taal’ in de organisatie te gebruiken creëer je de mogelijkheid om beter samen te werken met je collega’s, maar ook met je klantrelaties.

Waar verschillende beide methodes?

Assessment

Het DISC-assessment is niet in bezit van één partij wat betekent dat er verschillende versies van het assessment bestaan. Iedere aanbieder kan zijn eigen draai geven aan het model. Dit is ook de reden dat de DISC-rapporten kunnen verschillen in lengte en diepgang. LIFO® assessments zijn over de hele wereld gelijk.

Gedrag

Waar Life Orientations® (LIFO) je aangeeft hoe de gedragsstijlen verdeeld zijn in gunstige en ongunstige omstandigheden, kijkt DISC juist meer naar je natuurlijke gedrag en het gedrag wat jij denkt dat nodig is in je werkomgeving. Daarnaast laat LIFO® ook zien wat je hulpstijl is in beide omstandigheden. Dit doet DISC enkel indirect, als je de waardes zelf interpreteert.

Waarom kiezen wij binnen BSA voor Life Orientations®?

Binnen het college “Gedragsstijlen” in onze post-hbo Sales & Accountmanagement werken wij met de LIFO® methode. Een van de redenen dat we hiervoor kiezen is dat de kern van de LIFO-methode is dat deze zich richt op het identificeren en maximaliseren van individuele sterke punten en voorkeursgedrag in plaats van te focussen op het verbeteren van zwakke punten. Je zou kunnen zeggen dat het helpt om aanvaller nog beter te maken in aanvallen en verdedigers nog beter maken in verdedigen.

Dit helpt sales professionals om hun natuurlijke verkoopstijl te versterken en effectiever te gebruiken in interacties met klanten. Bovendien benadrukt LIFO hoe je je kunt aanpassen aan verschillende situaties door het meest effectieve gedrag te kiezen dat past bij een specifieke context of klant, wat cruciaal is in sales omdat geen enkele klant hetzelfde is.

Een tweede reden is dat de LIFO-methodiek niet alleen nuttig is voor individuele zelfontwikkeling maar ook voor het verbeteren van teamdynamiek. Het biedt inzicht in hoe verschillende stijlen binnen een team kunnen samenwerken en elkaar kunnen aanvullen. Voor sales teams, waar samenwerking vaak essentieel is om deals te sluiten en klantrelaties te beheren, leidt het begrijpen en toepassen van LIFO-principes tot een effectievere interactie binnen het team.

Geschreven door
Stefan Renkema

P.S. De links zijn geen affiliatelinks. Wij ontvangen geen vergoeding als jij de link gebruikt.